Δημιουργία & Παραγγελία Προϊόντων

 
Το προϊόν που παραγγέλνετε στο shop.metrographics.gr έχοντας συμβάλλει δημιουργικά σε αυτό, με την εισαγωγή κειμένου ή φωτογραφιών, αποτελεί δική σας ευθύνη. Το shop.metrographics.gr σε καμία περίπτωση δεν επεμβαίνει στο περιεχόμενο φωτογραφιών και κειμένων που έχετε δημιουργήσει, με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι είναι δική σας ευθύνη o έλεγχος του προϊόντος σας πριν την παραγγελία και η διόρθωση των παρακάτω:

  • Ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη στα κείμενά σας.
  • Εικόνες χαμηλής ανάλυσης που μπορεί να εμφανίζονται θολές στην εκτύπωση.
  • Το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι βέβαιο ότι θα έχει χρωματικές και τονικές αποκλίσεις σε σχέση με την προεπισκόπηση που βλέπετε στην οθόνη σας. (Το shop.metrographics.gr δεν επεμβαίνει στις εικόνες σας γιατί είναι αδύνατο να γνωρίζει την εικόνα που βλέπετε εσείς στην οθόνη σας).
  • Οποιαδήποτε άλλη δημιουργική επιλογή που κάνατε.

Σημαντικό: Θα πρέπει πάντα να κάνετε προσεκτικό τελικό έλεγχο του προϊόντος σας πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της παραγγελίας σας.